torsdag 11 november 2010

Sänk rösträttsåldern!

I veckan har vi haft partistyrelsemöte. Partistyrelsen hade bland annat att ta ställning till rösträttsåldern, som en arbetsgrupp inom justitieministeriet grunnat på. Jag är inte den enda inom Vänstern som tänkt om i fråga om en sänkning av rösträttsåldern, och partistyrelsen kunde nu enhälligt ställa sig bakom en sänkning av rösträttsåldern till 16 år under förutsättning att det samtidigt satsas på demokratifostran i skolorna.

Partistyrelsen slog också fast att om rösträttsåldern sänks, ska det gälla alla val och på riktigt, inte bara kommunalval eller i form av försök med stöd av någon undantagslag.

I fråga om skolans demokratifostran krävs en väsentlig höjning av både kvalitet och kvantitet. Nuläget är mer eller mindre bedrövligt, speciellt inom grundskolan och yrkesskolorna. Och det ska inte bara vara teori för kommande praktik! En väldigt viktigt del av fostran till demokrati är att eleverna har möjlighet att påverka förhållandena i sin skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar