tisdag 1 maj 2012

1 maj

Min 1 maj började också i år med uppvaktningen vid de rödas grav i Hangö. Jag höll ett litet tal, som du kan läsa här. Talet är på båda inhemska, helt enligt den lokala kutymen.


Hyvät toverit - Bästa kamrater

I dag hedrar vi minnet av de kamrater som stupade för sin övertygelse 1918.

Det bästa sättet att göra det på är nog att fortsätta kampen för en rättvisare värld. För trots att mycket av det kamraterna kämpade för 1918 har blivit verklighet finns egentligen allt kvar att göra!

Yhteiskunta on tänään hyvin toisenlainen kuin 1918. Vanhat voitot eivät riitä, vaan kamppailu vallasta joutuu käymään aina uudestaan.

Suomalainen yhteiskunta on viime 20 vuoden aikana tehty yhä tasa-arvoisemmaksi. Tuloerot, terveyserot ja monet muut kuilut ovat kasvaneet valtavasti. Nykyisen sinänsä hankalan hallituskoalition aikana on otettu askeleita kohti tasaisempaa jakoa, mutta matkaa on vielä paljon.

Styrkan i det finländska samhället har varit att alla levt i samma värld och nötts mot varandra i gemensamma institutioner. Så är det inte längre. De välbeställda och de fattiga lever i helt olika världar.

Forskare har påvisat, att mänskor mår bättre i samhällen med jämnare inkomstfördelning. Och att med blodsmak i munnen kämpa för att uppnå och hålla kvar en plats i solen är allt annat än hälsosamt. Samma gäller den dagliga överlevnadskampen för dem som hamnat på skuggsidan.

Tyvärr har de instanser som finns för att hjälpa mänskor utvecklats på ett sätt som kan göra de här hjälpinstanserna mera till en del av problemet än av lösningen.

Viime vuoden aikana meitä on järkyttänyt muutama tapaus, jossa ahdingossa oleva ihminen ei ole nähnyt muuta ulospääsyä kuin perheensä surmaaminen. Tätä taustaa vasten on perusteltua pohtia mielenterveys- ja ja muiden palvelujen toimivuutta.

Mutta ehkä meidän pitäisi pohtia ennen kaikkea sitä, miten voisimme muuttaa koko yhteiskuntaa niin, että siitä olisi helpompaa selvitä järki tallella kuin nyt!

Tässä yhteydessä törmää välttämättä globaaliin kaptitalismiin, joka on aikamme pahimpia kulkutauteja.

Det gäller att få styr på det globala kapitalet. Men det går nog att göra saker också i eget land och lokalt, även om det inte går att komma åt allt utan internationella insatser.

Till det mest uppfriskande i den samhälleliga diskussionen i dagens Finland hör diskussionen om grundinkomst, som kommit i gång ordentligt efter en lång paus. Den diskussionen öppnar upp nya perspektiv på samhälle och arbetsliv, och det är skäl för oss alla att ta del av den.

Tidigare generationers kämpar har många gånger gjort det omöjliga möjligt, varför skulle inte vi kunna göra det samma? Låt oss göra 1 maj till de stora tankarnas dag!

Virkistävintä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa viime aikoina on ollut keskustelu perustulosta. Perustulosta keskustellaan nyt laajasti ja vakavasti pitkien aikojen hiljaisuuden jälkeen, ja siitä valmistellaan kansalaislaoitetta.

Aikaisempien sukupolvien toverit ovat monta kertaa tehneet mahdottomasta mahdollisen. Minkä takia me emme pystysisi samaan? Olkoon tämä vappupäivä meille suurten ajatusten päivä!

Hyvää vappua - Glad 1 maj!