tisdag 23 oktober 2012

Detaljplanering av det allra heligaste

Min insändare om planeringen av parkområdet i Hangö publicerades i Västra Nyland i dag:

"Satsa på småskalighet i planeringen!

Planeringen av det område som omfattar Casinoparken, Tennisparken, Plagen och Parkbergen är nu högaktuell i Hangö. Området är centralt på många sätt: geografiskt, historiskt, turistmässigt och inte minst i hangöbornas medvetande och vardag. Så här gäller det verkligen att tänka efter före.

Översynen av existerande detaljplaner motiverades med behovet av ett visst mått av nybyggnad för att trygga verksamheten vid Casino och på Plagen. Jag blev därför mycket förvånad när jag såg de första planutkasten, där ett tämligen massivt nybygge ritats in mellan tennisplanerna-Plagen och Parkbergen.

Som jag ser det, skulle en byggnad här på ett mycket olyckligt sätt bryta sönder det enhetliga grönområde som nu finns på området, och som är i flitigt bruk. Som det nu är övergår parken så småningom i Parkbergens överraskande mångsidiga natur. Också de som inte längre orkar kliva omkring på Parkbergen har nu en möjlighet till naturupplevelser i området nedanför Parkbergen.

Sedan är det en annan sak ett det förvisso behöver gallras ut en del sly, speciellt i Tennisparken, och att det på Parkbergen behövs bättre framkomlighet på stigarna och bättre skyltning.

Förutom att den uppskissade byggnaden mellan tennisplanerna och Parkbergen skulle söndra ett fungerande grönområde, ser jag också andra faror med det. Även om det ibland kan vara bra med storstilade visioner, tycker jag att man i planeringen av sådana här områden måste se till att man inte tappar markkontakten utan håller sig till en sund vardagsrealism.

Utifrån erfarenheterna med hotelltomten på Fabriksudden - där vi inte ännu vet hur det slutar - tycker jag, att vi noga ska akta oss för att rita in strandnära tomter för mera exklusiva ändamål, som kan intressera alla möjliga bondfångare utan desto mera seriösa avsikter.

Låt oss i stället satsa på vår unika natur och på verksamheter som är så pass småskaliga att de passar in i den!"

Alla viktiga aspekter på planen är det omöjligt att få med i en enda insändare. En sak som tarvar grundlig eftertanke är hurdan typ av byggnation verksamheten vid Casino kunde vara betjänt av. Casino är ju en sommarrestaurang, och nya utrymmen kan därför lätt bli en ytterligare belastning, då det gäller att få ekonomi i verksamheten.

Det har framförts önskemål om utrymmen för inkvartering i samband med restaurangen. Kunde det vara något som hjälper till att förlänga säsongen, och i vilken form och utsträckning borde den i så fall praktiseras? Själv tror jag nog inte på ett allatför vidlyftigt upplägg här heller.

De parkeringsutrymmen som ritats in i dessa första utkast är onödigt stort tilltagna, vilket väl har att göra med det nybygge som ritats in mellan tennisplanerna och Parkbergen. Tar man bort det bygget behövs det inte alls så många parkeringslatser. Att ytbelägga marken mellan tallarna, som ju ska bevaras, med betongstenar kan väl aldrig vara bra för tallarna, även om stenarna är ihåliga!