måndag 7 september 2015

Extremt visa medmänsklighet?

Främlingsfientligheten har tyvärr redan länge gjort sig allt bredare också i det finländska samhället. Tonen, såväl i samhällsdebatten som i vardagen, har blivit allt hätskare. Den nynazistiska finska motståndsrörelsen har ökat sin aktivitet och till och med genomfört planerade våldsamma attacker på meningsmotståndare.

I det här läget förväntar jag mig, att landets högsta politiska ledning tydligt tar avstånd från dessa rasistiska tendenser och går in för att hålla koll på nynazisterna. Hittills har reaktionerna tyvärr varit tämligen lama och tama. Man aktar sig noga för att hänga ut högerextremismen och beklagar i stället att det är ytterligheterna som hörs och syns.

I dagens Hbl var det igen dags för detta ytterlighetssnack. I en liten FNB-artikel om hur talmännen förbereder sig inför den tuffa politiska hösten i riksdagen kommer andra talman Paula Risikko till tals. Hon beklagar sig över att det i invandringsdebatten ofta är ytterligheterna som kommer till tals och menar att den stora majoriteten ställer sig neutralt till flyktingar. Diskussionen borde enligt henne hur som helst kunna föras sakligt, eftersom de asylsökande som kommer till Finland trots allt väcker motiverade frågor och misstankar hos många.

Har vi alltså en majoritet i det här landet som ställer sig neutralt till hela saken? Och är det alltså i så fall bra? Med så många flyktingar i Europas närområden och alla tragedier i och kring Medelhavet framstår det för mig närmast som omänskligt att inte bry sig om hela frågan. Att det uppstår frågor och misstankar är alltså ok enligt Risikko, men hur är det om det väcker ett behov av att hjälpa dessa mänskor, är det inte ok?

När det pratas om ytterligheterna, är det tydligt att rasisterna anses representera den ena ytterligheten, men vilken är egentligen den andra? De som tillmäter alla mänskor samma värde oberoende av hudfärg, religion och härkomst? Eller de som ännu till vill hjälpa dessa mänskor när de är tvungna att fly från sina hemtrakter? För vilka andra kan anses representera motsatsen till det en rasist står för?