torsdag 26 augusti 2010

Pukki kaalimaan vartijana

Kaupunginhallituksen kesätauon aikana Hanko julistettiin kriisikunnaksi.

Näin ollen kh:n piti tämän viikon kokouksessa nimetä Hangon edustaja valtiovarainministeriön ja kunnan yhteiseen arviointiryhmään, jolle kuuluu kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaan "selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palveluiden edellytysten turvaamiseksi" ja sen jälkeen "tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä".

Joidenkin hankolaisten mielestä kaupungin taloudelliset ongelmat johtuvat yksinkertaisesti tyhmistä ja tuhlaavista päättäjistä ja/tai liiallisista satamainvestoinneista. Jos asia olisi näin, ongelma olisi hyvin helppoa korjata. Pitäisi vain vaihtaa kaupungin johto ja lopettaa satamainvestoinnit.

Valitettavasti ongelma on monimutkaisempi. Ja vaikka varmasti Hangossakin olisi voitu tehdä asioita toisin ja paremmin, ei voi välttyä kokemuksesta, että tässäkin uhria syyllistetään, niinkuin niin monesti muutenkin tänä päivänä. Valtion politiikasta ollaan ihan hiljaa, vaikka se on tarkoittanut kunnille toisaalta lisää tehtäviä ja menoja ja toisaalta vähemmän tuloja mm. verovähennysten ja puutteellisten indeksikorotusten myötä.

Hangon suhteen valtio on yleisen kurjistamispolitiikan lisäksi rangaissut kaupunkia vielä lisää, lopettamalla lähes kaikki valtion työpaikat jotka täällä ovat olleet. Kun Hangon Rannikkopatteristo lopettettiin v. 2002, luvattiin valtion taholta korvaavia työpaikkoja. Mutta sitä lupausta ei koskaan täytetty, sen sijaan on viety vain lisää valtion työpaikkoja pois, milloin missäkin organisaatiomuutoksessa.

Joten kyllä minusta nyt valitettavasti tuntuu siltä, että pukki on laitettu kaalimaan vartijaksi, kun valtio on tullut kuvioihin mukaan. Ja varsinkin kun kunta-osasto nykyään on valtiovarainministeriön alaisuudessa...

Kaupungin jäseneksi arviointiryhmään valittiin hyvin yksimielisesti kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen. Se tekee oloni hieman turvallisemmaksi, Mäkinen on sen runsaan vuoden aikana, jonka hän on Hangossa toiminut, osoittanut olevansa järkevä ja hyvä mies, joka perehtyy kunnolla asioihin eikä mihin tahansa suostu.

Hanko sai nimetä kaksi muutakin henkilöä, joilla on oikeus olla kokouksissa läsnä, ja joista yhden pitää edustaa kaupungin henkilöstöä. Henkilöstön edustajaksi valittiin JHL:n Thomas Dahlström, ja toiseksi "läsnäolijaksi" kaupunginhallituksen pj Jouko Kavander.

Ryhmän puheenjohtajaksi nimetty Rolf Eriksson on hankolaisille tuttu sen jälkeen kun hän joitakin vuosia sitten oli täällä määräaikaisena ja osa-aikaisena perusturvajohtajana. Silloin häneltä odotettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tehostamista ja menojen hillitsemistä. Se ei tietenkään ollut niin helppo tehtävä kuin jotkut silloin kuvittelivat, joten tulos ei tainnut vastata odotuksia. Hän ei onneksi ruvennut mitään järjettömiä leikkauslistoja esittämään.

Arviointiryhmällä on aikaa vuoden loppuun.

söndag 22 augusti 2010

Den politiska hösten kör i gång

Nu är det defintivt slut på sommarvilan i politiken. Den nya partistyrelsen möttes fredag-lördag, och i morgonkväll har stadsstyrelsen möte första gången efter sommarpausen.

Vid partistyrelsens möte var diskussionen livlig och andan god. Riksdagsvalet, som plötsligt känns så mycket närmare efter sommaren, var naturligtvis i fokus. Vi diskuterade också det småföretagarprogram, som partiet håller på att utarbeta. Någon talade om småföretagarna som dagens backstugusittare, och det ligger något i jämförelsen. Och så uttalade vi oss om pensionsåldern, en fråga där EK cyklar vidare på sina villovägar och kräver en allt högre pensionsålder i stället för att kräva av sina medlemmar att de gör något åt den erbarmliga arbetslivskvalitet som sliter ut folk i förtid.

Stadsstyrelsens lista för morgonkvällen är lång som nödåret, och där finns också stora frågor. En sak på listan gjorde mej i alla fall riktigt glad. Enligt beredningens förslag skulle stadsstyrelsen ändra ståndpunkt i fråga om det gamla uthuset invid friluftsleden på Skogsnäset.

När saken var uppe till beslut i början av sommaren fick jag inget stöd för mitt förslag att godkänna ansökan om att det kulturhistoriskt värdefulla uthuset skulle bevaras, trots att det nu låg på parkområde. Ägarna till uthuset håller på och rustar upp torpet det hör till med stor sakkunskap och hade erbjudit sig att rusta upp också uthuset, som de i alla fall förklarade sig villiga att överlåta till staden för att införas i sjöbodsregistret. Och denna värdefulla gåva till hangöborna ville alla andra i stadsstyrelsen tacka nej till, eftersom en privat bastu i närheten för något år sedan rivits på stadens försorg på grund av att den låg i vägen för friluftsleden!

Jag har väl sällan och aldrig upplevt Hangö stadsstyrelse som så förstockad som då. Jag skrev en insändare om saken i somras i de lokala bladen, och jag fick mycket positiv feedback på den. Jag hoppas nu innerligen att de övriga i stadsstyrelsen klarar av att ändra sig på basen av den nya beredningen.

På morgonkvällens lista finns också hyreshusbolaget och utredningsförfarandet i anledning av att Hangö utlysts till kriskommun, båda verkligt stora och svåra frågor, som kommer att prägla det närmaste året i politiken. Jag återkommer till dem efter mötet.

onsdag 11 augusti 2010

Finansministerns fagra fattigdomssnack

Finansminister Katainen verkar ha naturlig fallenhet för fagert tal. I dag har samlingspartiets minstergrupp mötts i Vasa. Därifrån har svenska Yle rapporterat, att Katainen formulerat samlingspartiets krav för att medverka i den regering som bildas efter riksdagsvalet. De är att inkomstskatten inte höjs och att stöden till de allra fattigaste inte skärs ner.

Det låter ju säkert väldigt bra i mångas öron. Omtanke om alla liksom.

Men de facto är ju stöden till de allra fattigaste nu så låga, att det är omöjligt att klara sig på dem. Att de inte sänks innebär trots allt bara fortsatta plågor för dem som det gäller. Stöden måste höjas ju! Det borde ha gjorts för länge sen. Nästa möjlighet är i budgeten för nästa år, och för nästa regering bör det vara en av de viktigaste uppgifterna att få till stånd ett anständigt socialskydd också för de fattigaste.

Och för finansieringens och rättvisans skull bör stora inkomster, inklusive kapitalinkomster, beskattas mera.