söndag 10 augusti 2014

Skatt på kapitalet!

Det har skrivits en hel del om Thomas Piketty och hans tankar det senaste året. På Vänsterns fisksoppskalas för en vecka sedan försökte vi sätta oss in i vad det egentligen är som han kommit fram till.

Piketty har gått grundligt till väga och kollat upp statistik om kapital, inkomster och deras fördelning ända från 1800-talet. Att kapitalinkomsterna under senare tider ökat betydligt mera än löneinkomsterna och att inkomstfördelningen överlag blivit mycket ojämnare, det har jag ju vetat förut.

Men att utvecklingen efter en tid av jämnare fördelning kring världskrigen gått så käpprätt och kraftigt i en ojämlik riktning, och att fördelningen nu i många avseenden liknar den på 1800-talet, det hade jag inte klart för mig.

Och skillnaderna bara växer. Avkastningen av kapitalet är större än inkomsterna i stort, och stora kapital ger ännu större avkastning än mindre på grund av möjligheterna till risktagning.

När man betänker att gruppen av dem som inte har möjlighet heller till löneinkomst bara växer, blir bilden ännu dystrare.

Piketty - som ju inte är någon vänsterekonom - föreslår som lösning på problemet en global progressiv förmögenhetsskatt. För mig framstår det som ett vettigt förslag och ett mål värt att sträva till, även om det är allt annat än lätt att få till det i praktiken.

I Finland har vi tyvärr gått åt fel håll i fråga om beskattningen av kapitalet. Förmögenhetsskatten har avskaffats, och på högerhåll arbetar man aktivt för att avskaffa också arvsskatten. Dags för uppryckning, här krävs aktivitet av oss på vänsterhåll!