torsdag 2 september 2010

Rödgrön skatteväxling!

De gröna har länge talat för en grön skatteväxling, att man övergår till miljöskatter och sänker skatterna på arbete. Nu är man nöjd över regeringens budgetförslag för nästa år, som är ett steg i den riktningen.

Jag har alltid haft en något ambivalent inställning till miljöskatter. För om de fungerar som det är tänkt, att de alltså bidrar till att minska sådant som är skadligt för miljön, så är det ju minsann ingen betsående skattebas. Och ska vi ha ett samhälle med gemensamt ansvarstagande, och det är ju verkligen det som behövs, då behövs det också skatter.

Jag har också svårt med tanken, att man s.a.s. kan köpa sig fri från miljöskadlig verksamhet: om man bara betalar sina skatter är det ok att gå på i ullstrumporna.

Och sen är det ju detta med den sociala rättvisan och progressionen i beskattningen. Energiskatten drabbar också småinkomsttagare i form av höjda boendekostnader, som de inte så där bara kan välja bort. Och höjden av allt är ju att den nya energiskatten infördes för att täppa till hålet efter slopandet av arbetsgivarnas folkpensionsavgift (det här sägs i finansminsiteriets egen information om budgeten för nästa år).Alltså en direkt överföring av storföretagens utifter på gemene man.

Någonstans förstår man också bland de gröna att det kanske inte är bara ok att sänka skatten för dem med höga inkomster och höja den för dem som har mindre. Man tycks trösta sig med att de skattepengar som kommer in i alla fall i högre utsträckning används för dem som har de lägsta inkomsterna, i form av olika bidrag.

När Sinnemäki i förrgår presenterade hur de gröna framöver vill gå vidare med den gröna skatteväxlingen, i form av nya miljöskatter och höjd moms, talade hon visserligen också om en sänkning av skatterna för låginkomstttagare och en liten höjning av skatten på kapitalinkomster. Men de tilltänkta gröna satsningarna för att minska inkomstklyftorna föreföll i alla fall blygsamma med tanke på den utbredda fattigdomen och de djupa klyftorna.

Tack och lov framstår Vänsterns skuggbudget, som också presenterades i förrgår, som betydligt socialare och fräschare. Vänstern föreslår bland annat skatt på kärnbränsle, skatt på handeln med värdepapper, skärpt skatt för dem som förtjänar över 65 000 i året, inklusive dividend och kapitalinkomster och förmögenhetsskatt på förmögenhet över 1 miljon.

De arbetslösas grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd, minimidagpengarna för nyblivna föräldrar och de lägsta pensionerna föreslås höjas till 750 euro i månaden. Grundavdraget i kommunalbeskattningen föreslås för nästa år till 3000 euro, men siktet är inställt på att inkomster under 10 000 euro i året ska vara skattefria.

Den tilltänkta enegibeskattningen vill Vänstern skippa och i stället återinföra arbetsgivarnas folkpensionsavgift, som slopades hastigt och lustigt utan några som helst hållbara motiveringar.

En rödgrön skatteväxling är vad vi behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar