onsdag 11 augusti 2010

Finansministerns fagra fattigdomssnack

Finansminister Katainen verkar ha naturlig fallenhet för fagert tal. I dag har samlingspartiets minstergrupp mötts i Vasa. Därifrån har svenska Yle rapporterat, att Katainen formulerat samlingspartiets krav för att medverka i den regering som bildas efter riksdagsvalet. De är att inkomstskatten inte höjs och att stöden till de allra fattigaste inte skärs ner.

Det låter ju säkert väldigt bra i mångas öron. Omtanke om alla liksom.

Men de facto är ju stöden till de allra fattigaste nu så låga, att det är omöjligt att klara sig på dem. Att de inte sänks innebär trots allt bara fortsatta plågor för dem som det gäller. Stöden måste höjas ju! Det borde ha gjorts för länge sen. Nästa möjlighet är i budgeten för nästa år, och för nästa regering bör det vara en av de viktigaste uppgifterna att få till stånd ett anständigt socialskydd också för de fattigaste.

Och för finansieringens och rättvisans skull bör stora inkomster, inklusive kapitalinkomster, beskattas mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar