söndag 22 augusti 2010

Den politiska hösten kör i gång

Nu är det defintivt slut på sommarvilan i politiken. Den nya partistyrelsen möttes fredag-lördag, och i morgonkväll har stadsstyrelsen möte första gången efter sommarpausen.

Vid partistyrelsens möte var diskussionen livlig och andan god. Riksdagsvalet, som plötsligt känns så mycket närmare efter sommaren, var naturligtvis i fokus. Vi diskuterade också det småföretagarprogram, som partiet håller på att utarbeta. Någon talade om småföretagarna som dagens backstugusittare, och det ligger något i jämförelsen. Och så uttalade vi oss om pensionsåldern, en fråga där EK cyklar vidare på sina villovägar och kräver en allt högre pensionsålder i stället för att kräva av sina medlemmar att de gör något åt den erbarmliga arbetslivskvalitet som sliter ut folk i förtid.

Stadsstyrelsens lista för morgonkvällen är lång som nödåret, och där finns också stora frågor. En sak på listan gjorde mej i alla fall riktigt glad. Enligt beredningens förslag skulle stadsstyrelsen ändra ståndpunkt i fråga om det gamla uthuset invid friluftsleden på Skogsnäset.

När saken var uppe till beslut i början av sommaren fick jag inget stöd för mitt förslag att godkänna ansökan om att det kulturhistoriskt värdefulla uthuset skulle bevaras, trots att det nu låg på parkområde. Ägarna till uthuset håller på och rustar upp torpet det hör till med stor sakkunskap och hade erbjudit sig att rusta upp också uthuset, som de i alla fall förklarade sig villiga att överlåta till staden för att införas i sjöbodsregistret. Och denna värdefulla gåva till hangöborna ville alla andra i stadsstyrelsen tacka nej till, eftersom en privat bastu i närheten för något år sedan rivits på stadens försorg på grund av att den låg i vägen för friluftsleden!

Jag har väl sällan och aldrig upplevt Hangö stadsstyrelse som så förstockad som då. Jag skrev en insändare om saken i somras i de lokala bladen, och jag fick mycket positiv feedback på den. Jag hoppas nu innerligen att de övriga i stadsstyrelsen klarar av att ändra sig på basen av den nya beredningen.

På morgonkvällens lista finns också hyreshusbolaget och utredningsförfarandet i anledning av att Hangö utlysts till kriskommun, båda verkligt stora och svåra frågor, som kommer att prägla det närmaste året i politiken. Jag återkommer till dem efter mötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar