tisdag 4 juni 2013

Grundinkomst och flitfällor

Eftersom det nuvarande socialskyddets brister börjar bli så uppenbara,har någon form av grundinkomst börjat framstå som ett seriöst alternativ för allt flera. Också Svensk ungdom har gjort en motion till SFP:s partidag om progressiv negativ inkomstskatt, men de har fått kalla handen av SFP:s partistyrelse och partifullmäktige. Jan-Otto Andersson skrev en insändare om saken och fick svar av Carl Haglund, och i det skedet kände också jag behov av att delta i debatten.

Min insänadre publicerades i dagens Hbl, alltså onsdagen den 5 juni - bloggen tycks ha svårt med datum i dag...

Redaktören hade före publiceringen ändrat på terminologin. Jag och de flesta andra jag vet som jobbar för saken i Finland använder termen grundinkomst, men redaktören hade ändrat det till basinkomst. Hen hade dock uppmärksamt nog gjort undantag för Vänsterförbundets modell, men missade att det också i det aktuella medborgarinitiativet är termen grundinkomst som används i den svenska versionen.

Här kommer då min insändare med mina egna termer och utan de små friseringar som redaktören gjorde på slutet:


I sin insändare om SU:s motion om negativ inkomstbeskattning (Hbl 1.6) lyfter Carl Haglund fram vikten av att minska flitfällorna i socialskyddet.

Ett av argumenten för negativ inkomstbeskattning/medborgarlön/grundinkomst, vad man nu vill kalla det, är de facto just att det alltid lönar sig att ta emot ett arbete. Haglund uppger sig dock ha principiella invändningar mot medborgarlön utan att närmare redogöra för vilka de är.

För egen del får jag kalla kårar av ordet ”flitfällor”, eftersom det var den stora flitfällejakten på 1990-talet som innebar början till det grundmurade fattigdomsproblem vi har i dag. Man sänkte då det lägsta socialskyddet, eftersom det ansågs för lätt att leva på det.

Själv har jag med åren blivit allt mera övertygad om att vi i dagens samhälle verkligen behöver en grundinkomst.

Fasta heltidsanställningar har allt mera fått stryka på foten för snuttjobb och deltidsanställningar. Många arbetslösa stängs ut också från det mest minimala arbetslöshetsskyddet. Utkomststödet klarar inte av att hjälpa alla som inte på annat sätt får tillräckligt med inkomster för att klara sig.

Jobbet som socialombudsman har gett otaliga erfarenheter som får grundinkomsten att framstå som ett bättre alternativ än det nuvarande minimisocialskyddet.

Vänsterförbundet har utarbetat en egen grundinkomstmodell, som man kan bekanta sig med på vår hemsida (www.vanstern.fi.

Som bäst samlas det ju också namn som stöd för ett medborgarinitiativ om införande av grundinkomst. Bakom initiativet står en bred medborgarrörelse, och insamlingen pågår till slutet av juli, så för den som vill vara med och stöda börjar det bli brått att skriva på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar