torsdag 1 maj 2014

Mitt tal på 1 maj - vappupuheeni

Jag talade i morse vi de rödas grav i Hangö. Så här talade jag:

Bästa kamrater, hyvät toverit

Sisällissodan ajat olivat käsittämättömän kovat. Sen jälkeen suomalainen yhteiskunta on kehittynyt - tai sitä on kehitetty - tavalla, josta toverit, joiden muistoa tänään kunnioitamme,vain voivat uneksia.

Mutta valitettavasti työväenliikkeen kamppailu ei ole käynyt tarpeettomaksi.

Viime vuosikymmenten aikana moni asia on mennyt väärään suuntaan, ja eriarvoisuus kasvaa monessa suhteessa. Eurokriisi ja sen ratkaisutavat ovat pahentaaneet ongelmia.

Arbetslivet är sådant att det inte finns rum för alla, och för att duga ska du helst vara i toppenskick. Storföretagen har som ett mål i sig att minska antalet anställda. Det går knappt en dag utan nya bud om s.k. samarbetsförhandlingar. T.o.m. statliga företag försöker få sin personal via bemanningsföretag.

Samtidigt som många mänskor, inte minst yngre, har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden,funderas det nu på allvar över om arbetslösa borde tvingas till ytterligare motprestationer för det socialskydd de får.

On todellakin silmiinpistävää, että nyt - niinkuin 1990-luvun laman aikana - nostetaan esille yksilön vastuuta, vaikka kyseessä on nimenomaan yhteiskunnallinen ongelma. Sosiaaliturvalla eläminen on kaikkea muuta kuin helppoa ja vapaata tämän päivän Suomessa.

Ja kun ihmiset eivät voi hyvin tällaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa, heillä todetaan olevan mielenterveysongelma ja lääkityksen tarve, sen sijaan että huomio kiinnitettäisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Friheten i vårt samhälle gäller först och främst kapitalkretsarna, som i dagens värld har hela jorden som spelplan. För att trygga arbetarnas rättigheter och miljön krävs internationella spelregler, och där går storföretagen definitivt inte i bräschen.

Min generation lärde sig i skolan, att slaveriet har upphävts för länge sedan. Men i själva verket krävs det i dag medvetenhet och aktivitet av oss som konsumenter för att vi inte ska köpa t.ex. kläder som tillverkats under slavliknande förhållanden.

Mikä tulee julkiseen sektoriin, pääomapiireillä on sen suhteen aivan erilaiset intressit kuin meillä. Ne haluavat tehdä sillä bisnestä, ja voitot viedään sitten sinne, missä halvimmalla päästään.

Tämä on tullut esille myös EU:n ja USA:n välillä tekeillä olevien vapaakauppasopimusneuvottelujen suhteen. Joillakin on tavoitteena helpottaa yritysten mahdollisuuksia päästä kiinni julksiin hankintoihin Atlantin toisella puolella. Ja tietysti tähtäävät siihen, että iso osa julkisista palveluista olisi kaupan.

Också annars är det viktigt att lyfta fram förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och USA. Där har skisserats upp ett förslag om ett speciellt skiljedomstolsförfarande för fall, där företag känner sig snuvade på konfekten på grund av att ett land strängerat sin lagstiftning om till exempel arbetarnas eller konsumenternas rättigheter eller miljöskydd. Här finns verkligen behov av en större öppenhet och bredare demokratisk diskussion.

Eli nyt on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin rakentaa solidaarisuutta ja tasa-arvoa ihmisten välille yli kaikkien rajojen. Näin kunnioitamme parhaiten hiedän muoistoaan, joiden takia olemme tänään täällä.

Proletärer i alla länder, förena er, var det en som skrev för länge sen. Men det är högaktuellt i dag, då vi verkligen behöver solidaritet och jämlikhet mänskor emellan, över alla gränser. Det är också bästa sättet att hedra minnet av dem som vi i dag kommit hit för att tänka på.